Záruční a reklamační podmínky

Reklamační řád

 

Obecná ustanovení

1.1 Tento reklamační řád upravuje postup při reklamaci zboží zakoupeného u www.travaprovsechny.cz (dále jen "Eshop").

1.2 Zákazník je povinen seznámit se s tímto reklamačním řádem před provedením nákupu zboží u Eshopu.

Reklamace zboží

2.1 Zákazník je oprávněn reklamovat zboží, které nedosahuje požadované kvality nebo je vadné.

2.2 Reklamace je nutné podat bez zbytečného odkladu po zjištění vady či nedostatku zboží. Doporučujeme zákazníkům provést základní kontrolu zboží ihned po jeho doručení.

Postup při reklamaci

3.1 Zákazník je povinen nahlásit reklamaci prostřednictvím e-mailem na jurkova@seedservice.cz nebo telefonicky na
+420 605 954 186.

3.2 Reklamaci je nutné podložit dokladem o zakoupení zboží (fakturou, účtenkou).

3.3 Eshop si vyhrazuje právo požadovat po zákazníkovi fotografie poškozeného zboží nebo jiné důkazy vady.

Řešení reklamace

4.1 Eshop se zavazuje vyřešit reklamaci co nejdříve, přičemž lhůta pro vyřízení reklamace je maximálně 30 dnů ode dne podání reklamace.

4.2 V případě, že reklamace bude uznána, má zákazník nárok na nápravu vady, výměnu zboží nebo vrácení peněz.

Poškozené zásilky

5.1 V případě zjevného poškození zásilky doporučujeme zákazníkovi nepřijímat zásilku od dopravce.

5.2 Zákazník je povinen ihned po zjištění poškození kontaktovat Eshop a poskytnout potřebné informace pro vyřízení náhrady.

5.3 Eshop se zavazuje zajistit co nejrychlejší řešení a poskytnout zákazníkovi náhradu za poškozené zboží.

 

Dne 1. 03. 2024 v Vysoké Mýto