Nejčastější plevele v trávníku

Nejrozšířenější plevelné druhy v trávnících

Plevelné druhy jednoděložné (trávovité) jednoleté

Ježatka kuří noha, bér vlašský a rosička krvavá

  • jsou nejhojnějšími zástupci z této skupiny. Jejich výskyt, vývoj rostlin, vzhled a vlastnosti jsou dosti podobné. Hlavní výskyt je v roce, kdy zakládáte porost, a to zejména jarním a letním výsevem. Případně ve starším porostu tam, kde byla z nějakého důvodu zem v pohybu a není na ní souvislý porost. V roce výsevu je chemické odstranění problematické, u starších porostů již lze provést. Proto redukce těchto plevelů v prvním roce spočívá v pletí, sečení a čekání na zimní období, kdy tyto druhy vymrzají.

Plevelné druhy jednoděložné (trávovité) vytrvalé

Pýr plazivý, lipnice roční

  • Zde je hlavní zástupce pýr plazivý. Chemická ochrana je velice složitá, a proto i zde je lepší vydržet a v případě pravidelné-ho sečení pýr cca za dva až tři roky přirozeně zmizí.

  • Druhou problémovou rostlinou je lipnice roční. Drobný travní druh, který je velice agresivní a v dnešní době nevymrzá a lze ji považovat za vytrvalý druh. Navíc velice rychle semení, a to i ve velmi nízkém porostu nebo třeba ve spárách chodníku, odkuji ji snadno rozneseme po celé ploše trávníku. Zde vadí zejména svým jiným vzhledem a velice světlou barvou.
    Její likvidace je chemická a spočívá v prevenci klíčení. Účinná je zejména manuální redukce vytrháváním a intenzivní hnojení a také náležitá péče o trávní porost.

Plevelné druhy dvouděložné

  • Zde je mnoho zástupců, zejména vytrvalých druhů: jetel plazivý, sedmikráska chudobka, smetánka lékařská, popenec břečťanolistý, šťovíky atd. Pro jejich likvidaci lze využít např. postřik Bofix či Mustang. Jde o širokospektrální postřiky, které hubí účinně většinu dvouděložných plevelů.

TIP: Při likvidaci lipnice roční je vhodné za použití herbicidu namíchat nejprve slabší postřik, který rostlinu oslabí (ta ho vstřebá až do kořenových výběžků) a následně postříkat plnou dávkou herbicidu - účinnější likvidace!

FOTO

Pýr plazivý

PÝR PLAZIVÝ

 

Šťovík

ŠŤOVÍK

 

Popenec břečťan

POPENEC BŘEČŤAN

 

Ježatka kuří noha

JEŽATKA KUŘÍ NOHA

 

Bér valašský

BÉR VALAŠSKÝ

 

 

Ryze ČESKÁ firma Působící na českém a evropském trhu.

Český produkt Všechny směsi jsou vyrobeny v ČR.

Garance doručení Garance dodání do 3 pracovních dnů.

ŠPIČKOVÁ KVALITA Víme přesně jak pěstovat naše produkty