Trávníkové druhy

Jílek vytrvalý

  • trsnatá tráva, která velmi dobře snáší zátěž (typicky se nachází v hřišťových, fotbalových travních směsí) a při poškození rychle regeneruje. Vzchází rychle do 14 dnů. Vyžaduje časté sečení a optimální dávky hnojiv (reaguje především na dusíkatá hnojiva). Má vyšší nároky na vláhu a také větší nárůst travní hmoty. Obecně je považován za málo odolný vůči plísni sněžné ve vyšších polohách a hůře snáší velké sucho. V našich směsích jsou ale zařazeny nové, odolnější odrůdy.

Kostřava červená

  • velmi jemná, hustá, dobře odolávající přísuškům, uplatní se především na sušších pozemcích, zejména v trsnaté formě (větší estetická hodnota). Nevyžaduje tak intenzivní hnojení jako jílek vytrvalý. Vyskytuje se ve třech formách jako trsnatá, krátce a dlouze výběžkatá. Vzchází během 2-3 týdnů, méně odolává zátěži. Je nezbytná pro založení jemných a hustých trávníků.

Kostřava ovčí

  • hustě trsnatá tráva nízkého vzrůstu, která vytváří jemný a tmavý trávník. Vzchází 2-3 týdny. Nesnáší silnou zátěž, je však mimořádně odolná vůči suchu a nevadí jí stín. Používá se především v okrasných trávnících, ale i v sadech nebo na vinicích. Své zbarvení si zachovává i v zimním období.

Kostřava rákosovitá

  • krátce výběžkatá tráva s mimořádnými schopnostmi vyrovnat se s nedostatkem vláhy. Hluboce koření, a proto je schopna si opatřit vláhu i na suchých stanovištích. Vzhledem k velikosti osiva doporučujeme výsevek 4-6 kg/100 m2 . Menší výsevek způsobuje tvorbu drnů v porostu. Kostřava rákosovitá poměrně pomalu vzchází 2-3 týdny. Je velmi vytrvalá a vytváří hustý drn, ale nesnáší časté a nízké sečení. Velmi vhodná je směs kostřavy rákosovité s lipnicí, se kterou se vzájemně doplňují. Ve vyšších polohách je podobně jako jílek napadána plísní sněžnou, což ale do značné míry eliminují naše nová šlechtění nebo fungicidní ošetření.

Lipnice luční

  • nejcennější a také nejdražší travní druh. Rozmnožuje se podzemními výběžky, kterými zpevňuje trávník. Vzchází pomalu 3-5 týdnů. Její vývoj je pozvolný. V travních porostech se uplatňuje v druhém a třetím roce po založení. Pro svoji odolnost je naprosto nepostradatelná v zátěžových trávnících.

Psineček

  • pro trávníkové účely se využívá psineček tenký a výběžkatý. Psineček tenký se využívá jako doplňkový travní druh do okrasných trávníků nebo do golfových směsí pro jamkoviště. Kdežto výběžkatý se především využívá na jamkoviště golfových hřišť na tak zvané „greeny“. Trávníky, ve kterých se objevuje tento travní druh vyžadují velice specifickou péči, do které řadíme pravidelnou závlahu, téměř každodenní sečení, a další zásahy jako je vertikutace či chemické ošetřování. Psineček se využívá v takových typech okrasných trávníků, kde chceme dosáhnout co nejjemnějšího trávníku, který bude v případě zvládnutí jeho ošetřování velice krásný. V případě, kdy trávník není důkladně ošetřován a není mu dána řádná péče je trávník plstnatý a napadený chorobami.

NEVHODNÉ TRAVNÍ DRUHY

  • Při nákupu travní směsi pečlivě zkontrolujte složení uvedené na obalu, kde musí být procentické zastoupení jednotlivých travních druhů. Pokud tam naleznete i jílek mnohokvětý, jednoletý nebo festulolium, pak tuto směs raději nekupujte. Jde o pícní druhy trav s vysokým nárůstem hmoty a velmi širokým listem, které do trávníků nejsou vhodné.

Ryze ČESKÁ firma Působící na českém a evropském trhu.

Český produkt Všechny směsi jsou vyrobeny v ČR.

Garance doručení Garance dodání do 3 pracovních dnů.

ŠPIČKOVÁ KVALITA Víme přesně jak pěstovat naše produkty