Nejčastější chyby při zakládání trávníků

Podceňování a uspěchání přípravy pozemku

  • Trávník zakládáme na dlouhou dobu. Je tedy důležité brát zřetel na kvalitní přípravu půdy. Ideální doba pro založení nového trávní nebo pro dosetí a obnovu je časně z jara nebo na podzim. Letní výsev je možný pouze v případě, že daný porost budeme zavlažovat.

Mělké či hluboké setí

  • V případě hlubokého setí problém nastává takový, že rostlina se nedokáže z vrstvy zeminy probojovat nad zem. V případě příliš mělkého vysetí hrozí odfouknutí semínka větrem, vyplavení či vyzobání osiva ptactvem. Sejeme tedy do hloubky max. 1 cm.

Nevyrovnaná výživa (zejména dusíkem)

  • Při špatném vyživováním trávníku může docházet k nežádoucím vlivům A to jak při nedostatečném (nedostatek živin pro trávník), tak ale i při nadbytečném hnojení (překyselování půdy a následný výskyt mechu). 

Výběr nevhodné travní směsi

  • A to především ve smyslu zátěžového (sportovního) či okrasného trávníku, kdy zátěžový trávník má vysokou míru odolnosti vůči pohybu po něm, ale esteticky není až tak krásný oproti tomu okrasný trávník má menší odolnost vůči zátěži, ovšem vyniká svým estetickým účinkem a často i nižší nutností sečení porostu.

Nízké či vysoké kosení a vysoká teplota při seči

  • Při nízkém sečení dochází k poškozování krčků trav, které poté nemohou nebo jen velice těžko obrůstají a proto trávník rezne (vadne), objevuje se tu mech atd. V kombinaci s vysokými teplotami se rostlina vyčerpá a není schopna zvládnout takovou dávku stresu.

Zplstnatění travního porostu (absence vertikutace)

  • Za pomoci vertikutace/areace je možné předcházet nejen zplstnatění trávníku, ale také šíření chorob (plísním, hnilobám), výskytu mechu atd. Operace vertikutace/areace jsou základními úkony, při pěstování trávníku a neměli bychom je podceňovat či úplně vynechávat.

Závlaha při vysokých teplotách a plném slunci

  • Zavlažování při vysokých teplotách a na přímém slunci způsobuje rostlinám šok, kdy v tomto důsledku například dochází ke spálení listové plochy. Zavlažujeme tedy při nižších teplotách nejlépe večer. 

Ukládání sněhu ve velkých vrstvách

  • Tento faktor způsobuje především choroby trávníku jako je plíseň sněžná.

https://www.instagram.com/seedservice/?img_index=1

Ryze ČESKÁ firma Působící na českém a evropském trhu.

Český produkt Všechny směsi jsou vyrobeny v ČR.

Garance doručení Garance dodání do 3 pracovních dnů.

ŠPIČKOVÁ KVALITA Víme přesně jak pěstovat naše produkty