Jak zaset květnatou louku

Jak zaset květnatou louku a jak se o ni starat?

 

Příprava půdy: Půda musí být kvalitně připravená. Tedy prokypřená, vyrovnaná a zpracovaná na drobtovitou strukturu. Žádnou směs nelze pouze "pohodit" do trávy a očekávat z toho krásný, rozokvetlý porost.

 

Setí: Směs se vysévá maximálně do 0,5. Nejvhodnější časová období jsou: druhá polovina srpna až začátek září nebo časné jaro – začátek března.

 

Výsevek: ideální výše výsevku (kolik osiva zaset) je 10–15 kg/ha.

 

Následná péče: Takovéto druhově bohaté porosty nemají rády časté a nízké sečené. Optimální výška seče je mezi 5–7 cm. Seč provádíme nepravidelně a to 2–3krát ročně. První sečení porostu je vhodné provádět většinou v druhé polovině května až začátkem června. Kosení však není vhodné dělat plošně, ale je lepší si pozemek rozdělit do více částí, kdy každou část posečeme v různém období. Optimální je část posekat např. v červnu druhou v červenci a třetí na začátku srpna. Poté každý rok na každé části provádíme, seč v odlišnou dobu než rok předešlý. Porost se díky jetelovinám nemusí hnojit.

Ryze ČESKÁ firma Působící na českém a evropském trhu.

Český produkt Všechny směsi jsou vyrobeny v ČR.

Garance doručení Garance dodání do 3 pracovních dnů.

ŠPIČKOVÁ KVALITA Víme přesně jak pěstovat naše produkty